Preprava SR

Naša preprava je zameraná na:

Prepravu zamestnancov do práce s kompletným koordinovaním prepravy:

 • Ak má Vaša firma už zabehnutú dopravu a len potrebuje rozšíriť smer (navrhneme nový smer čo najefektívnejšie a kompletne skoordinujeme prepravu na jednotlivé zmeny)
 • Ak uvažujete o výmene prepravcu (pripravíme Vám analýzu aktuálnych smerov, pripravíme návrh na najefektívnejšie riešenie z hľadiska financií a spokojnosti zamestnancov)
 • Ak ešte ako firma nemáte nastavený systém prepravy, bezplatne pripravíme kompletný návrh systému prepravy, kompletne vyčíslime náklady

Prepravu zamestnancov na ubytovne a späť

 • Ak máte v stave zamestnancov, ktorí sú ubytovaní na ubytovni a potrebujú na víkendy prepravu domov, sme tu pre Vás.
 • Ak máte zamestnancov, ktorí potrebujú prepraviť na turnusy do práce (v rámci SR alebo aj do zahraničia), žiaden problém.

V rámci našich služieb kompletne skoordinujeme prepravu z ubytovne aj späť.

Prepravu zamestnancov na služobné cesty, školenia v rámci SR a aj do zahraničia

Dovoľte Vašim zamestnancom, aby išli na služobnú cestu či školenie bez stresu, objednajte im prepravu. Môžete ju objednať vopred , ale dokážeme zabezpečiť Vašu požiadavku do menej ako 24 hod., teda aj v urgentných prípadoch.

Prepravu na letiská

Cesta na letisko je pre väčšinu ľudí stresujúca. Netrápte sa, objednajte si nás. NEZÁLEŽÍ na veľkosti a počte batožiny (auto prispôsobíme Vašim potrebám). Prepravu si môžete objednať vopred, ale dokážeme zabezpečiť Vašu požiadavku do menej ako 24 hod., teda aj v urgentných prípadoch.

Prepravu na rodinné udalosti, firemné akcie, kultúrne a športové podujatia

Užite si naplno každú udalosť, neriešte otázku, kto Vás, kolegov či príbuzných odvezie domov, nechajte to na nás.

Prenájom mikrobusov a osobných automobilov so šoférom, bez šoféra

Do prenájmu poskytujeme nasledovné automobily:

 • Škoda Octavia combi (vybavený s ťažným zariadením): počet sedadiel 4+1
 • VW Sharan 4×4: počet sedadiel 6+1
 • VW Transporter L2H1: počet sedadiel 8+1

Doklady, ktoré potrebujeme pri prenájme vozidla:

A. Fyzická osoba (autá dávame k dispozícii len občanom Slovenskej Republiky)

 • Občiansky preukaz
 • Vodičský preukaz

B. Právnická osoba:

 • Občiansky preukaz a vodičský preukaz osoby, ktorá bude za firmu auto užívať
 • Výpis z obchodného registra (vieme si aj my zabezpečiť v elektronickej podobe)
 • Splnomocnenie od štatutárneho zástupcu firmy k prenájmu vozidla a podpisu Zmluvy o prenájme vozidla (Iba štatutárny zástupca alebo splnomocnená osoba môže podpísať Zmluvu o prenájme)
 • Pred odovzdaním vozidla spísať nájomnú zmluvu s nájomcom.
 • Odovzdať vozidlo nájomcovi v riadnom technickom stave, ktoré zodpovedá predpisom cestnej premávky spolu s potrebnými dokladmi v termíne určenom v zmluve
 • Ešte pred vypožičaním vozidla podpísať Zmluvu o nájme s prenajímateľom.
 • Používať vozidlo na účel uvedený v zmluve
 • Uhradiť vopred predpokladanú sumu nájmu a obdobie prenájmu vozidla a zároveň uhradiť zálohu za spoluúčasť (bude použitá ako depozit)
 • Uvedená záloha bude nájomcovi vrátená po vrátení vozidla.
 • Nájomca nie je oprávnený prenechať vozidlo do užívania tretej osobe.
 • Nájomca má povinnosť starať sa o vozidlo tak, aby na vozidle nevznikla škoda, zároveň je povinný dodržiavať všeobecne záväzné pravidlá cestnej premávky.
 • Všetky sankcie vyplývajúce z porušenia pravidiel cestnej premávky hradí nájomca.
 • Nájomca má zakázané ťahať iné vozidlo alebo robiť opravy na vozidle.
 • V prípade, ak vznikne potreba opravy vozidla, nájomca má povinnosť bezodkladne uvedený stav nahlásiť prenajímateľovi.
 • Vznik škody akéhokoľvek rozsahu bezodkladne nahlásiť prenajímateľovi.
 • Nájomca je povinný dopravnú nehodu nahlásiť ihneď orgánom PZ SR a zároveň prenajímateľovi. Prenajímateľ určí následne postup, ako situáciu riešiť.
 • Nájomca je povinný vrátiť prenajaté vozidlo uplynutím doby uvedenej v nájomnej zmluve na zmluvne dohodnuté miesto.
 • Ak nájomca žiada zmluvu predĺžiť, predĺženie bude možné až po podpise dodatku k zmluve o predĺžení nájmu a zaplatení zálohy.
 • V prípade, ak nájomca niektorú z uvedených podmienok nedodrží, prenajímateľ je oprávnený od zmluvy bezodkladne odstúpiť a uplatniť si nárok na náhradu škody podľa Obchodného zákonníka.

Referencie

Referencie môžu poskytnúť:

Index Nosluš, s.r.o.,
Bratislava personálna agentúra

Cikautxo SK, s.r.o.,
Nové Zámky

DS Smith Slovakia, s.r.o.
Hurbanovo

FM Slovenská, s.r.o
Sereď

Semecs, s.r.o.,
Vráble

Matador Automotive Vráble, a.s.
(prevádzka Nitra, Vráble)

Foxconn Slovakia, spol. s r.o.
Dolné Hony 29, Nitra 949 01

C2i
Dunajská Streda

Gebrüder Weiss
Transport und Logistik

Schindler
Dunajská Streda

Rieker
Komárno

Czafrangó Sylvia
Magán Múveszeti Alapiskola

EAS Europe, s.r.o.,
Šamorín

INZI, s.r.o.
Šurany

MBK Rieker
COM-therm Komárno

ZŠ Komenského
Komárno

Klub Turistov
Kormorán Komárno

Obecný úrad
Nesvady

Regionálna rozvojová agentúra
Komárno

Pro Americana
Komárno

ZŠ Eötvö
Komárno

DSN
Senec

Prečo si vybrať A-Z transport & services?

V súvislosti s prepravou poskytujeme 24/7 pohotovosť, teda 24 hodín, 7 dní v týždni sme k dispozícii,
Rýchlo a bezkonkurenčne spoľahlivo vyriešime Vaše potreby, požiadavky.
V prípade záujmu, cenovú ponuku Vám vytvoríme do menej ako 24 hod.
K dispozícii Vám dávame náš prepravný poriadok >>
Aktuálne disponujeme nasledovným vozovým parkom >>

Máte otázku?

Ak máte otázku, neváhajte nás kontaktovať e-mailom,
vyplnením formulára, alebo na čísle
+421 911 10 10 66 – pre firmy a záujemcov o prepravu
+ 421 911 10 66 10 – pre uchádzačov o zamestnanie