Vstupná – výstupná kontrola kvality, Nitra
(do kmeňového stavu firmy)

Náplň práce:
– vykonávanie vstupnej kontroly podľa technických noriem a podmienok
– spolupráca pri vysporiadaní zistených závad a následné vystavovanie protokolov
– zúčastňovanie sa na reklamačných, prípadne arbitrážnych jednaniach, ku ktorým sa poskytujú protokoly a podklady
– kontrola rozmerov, kvality, funkcie a úplnosti dodávaných dielov
– potvrdzovanie prevedenia vstupnej kontroly kvality dodávok s vyčíslením prevzatého množstva akostnej triedy a neopraviteľných zmätkov
– dohliadanie na odovzdávanie vopred skontrolovaného kvalitného materiálu
– predkladanie návrhov pre prevenciu výskytu akýchkoľvek nezhôd, týkajúcich sa výrobkov, procesov a systému kvality
– práca v IS SAP – kontrola nakupovaného materiálu
– 3 zmenný pracovný čas
– fyzicky náročná práca – práca vhodnejšia skôr pre mužov, zdvíhanie ťažkých bremien, práca vo výške, odoberanie vzoriek nožnicami

Podmienka – skúsenosti s oblasti kvality.

MZDA:
základná mzda 795 € brutto
+ pohyblivé zložky mzdy
príplatky podľa Zákonníka práce